AANMELDEN & INSCHRIJVEN

Om deel te nemen aan onze schaatslessen, groepstrainingen, Personal Training of clinics in het seizoen 2020-2021 kun je je via onderstaand inschrijfformulier aanmelden!

Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld krijg je een bevestiging dat je bent ingeschreven. Daarna word je verder geïnformeerd over de gang van zaken die van belang zijn voor de start van jouw schaatslessen, groepstrainingen. Personal Training of clinic en de tarieven e.d. wanneer en op welk tijdstip je aanwezig moet zijn.

Je ontvangt dan van ons een aanmeld- en intakeformulier per e-mail. Je kunt altijd instromen voor elk niveau vanaf 6 jaar en ouder.

Mocht het via het online inschrijfformulier niet lukken dan kun je je ten allen tijde inschrijven en aanmelden bij Jacob van der Ploeg via info@schaatsschooleleven.nl

Je bent van harte welkom bij Schaatsschool-groep Eleven.

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam
Adres Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
Geb. datum E-Mail adres

Gewenste schaatsles & training pakket

Niveau

IBAN Rek.nr Rekeninghouder

Hoe heb je ons gevonden?

Opmerkingen of medische bijzonderheden?

Akkoord éénmalige incasso Ja, ik ga akkoord met éénmalige incasso van het opgegeven rekeningnummer